SALIM SEDUNIA (2)

Tak sampai 10 tahun kemudian, tiga putri Kisra Persia masuk Islam. Yang sulung dinikahi oleh Muhammad ibn Abi Bakr Ash Shiddiq, yang bungsu disunting oleh Husain ibn ‘Ali ibn Abi Thalib, dan yang tengah diperistri oleh ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn Al Khaththab. Dari mereka lahirlah 3 dari 7 Fuqaha’ Madinah bersepupu; Al Qasim ibn Muhammad, ‘Ali Zainal ‘Abidin ibn Husain, …

DHIYAFAH

Salah satu sisi sejarah Makkah adalah dhiyafah, penyambutan dan pelayanan tamu yang penuh kedermawanan. Pada masa jahiliyah, kedermawanan yang terlalu dahsyat dapat melahirkan sesembahan baru. Contohnya Al Latta. Sebuah riwayat menyebut, dialah yang senantiasa membuka lebar pintu rumahnya bagi para tetamu Masjidil Haram, memberi mereka jamuan terlezat dari roti dan dedagingan, juga air sejuk dan buah-buahan. Ketika ‘Amr ibn Luhai …

FullHeart: SEPENUH HATI BERFESYEN SYAR’I

“Mengapa kau tak menulis kitab tentang Zuhud, seperti ‘ulama lain?”, tanya seseorang pada Muhammad ibn Hasan Asy Syaibani, murid Abu Hanifah sekaligus guru Imam Asy Syafi’i itu. “Sudah. Aku sudah menulis kitab tentang jual beli”, jawab beliau. Perniagaan adalah cara ‘alim seperti beliau dan gurunya menjaga diri dari pemanjaan para penguasa dan pengharapan pada sesama. Maka meski jauh dari maqam …

GUNDUL DIBLANGKONI

Pekan lalu, Gurunda Ust.¬†Hanan Attaki¬†Ustadz Felix Siauw @oemar_mita @tafaqquhonline rawuh di Jogja dan mengajak jumpa. Qadarallaahu wa maa syaa-a fa’al, malam itu istri saya sudah masuk ruang persalinan putra ke-4 kami dari kehamilannya yang ke-8. Sayapun absen dan mewakilkan diri dengan 4 blangkon shahih (berpelipit 17, sesuai jumlah raka’at shalat; yang 2 model kupu tarung, yang 2 lagi model klasik …