Jangan Berduka, ALLAH Bersama KITA

“..Ingatlah ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada sahabatnya: ‘Jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama kita..” {QS At Taubah [9]: 40}

“Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; memihak dan membela, menjamin dan menjaga; meridhai dan mengaruniakan pahala.

“Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; dalam perjalanan yang panjang titiannya, sedikit pendukungnya, dan banyak tantangannya.

“Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; rasakan pengawasanNya, hati-hatilah dari mendurhakaiNya; takutlah akan murkaNya.

“Jangan berduka; sungguh Allah bersama kita”; mohonlah ampunNya, pintalah rahmatNya, teruslah berbincang mesra dengan munajat dan doa.

“Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; malu-lah dari bermalas dan sia-sia; baguskankah kinerja; berjuanglah puncakkan karya.

“Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; sucikan prasangka, lapangkan dada,
maklumi kekurangan sesama, dan maafkan kesalahannya.

“Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita”; dzikir-ingat dan dekatilah, takut dan berharaplah, memuji dan mengabdilah. Cintailah..
__________
Mas Nawwaf Muharrik Fillah yang sore ini mendampingi Abahnya berta’lim, Allaahummaa faqqihhu fiddiin, wa ‘allimhut ta’wiil, waj’alhu min ‘ulaamail mujaahidinil mukhlishiin..


Posted

in

, ,

by