GALAU KARENA JODOH

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz Dzaariyaat: 49) Jazaakumullaahu Khayran kepada @Islamdiary atas penggalan bincang tentang jodoh ini. Follow Pro-You Channel dan langganan YouTube (Pro-You Channel) untuk berbagai bincang bersama kami.

SANG PANGERAN

(Kutipan Babad Dipanegara yang ditulis dalam pembuangan di Manado pada 1831-1833 dalam bentuk tembang dan beraksara pegon, lebih dari 1000 halaman; diakui sebagai salah satu naskah Memories of The World oleh UNESCO, dan salah satu pionir otobiografi di dunia) MIJIL //sun amedhar suraosing ati/ atembang pamiyos/ pan kinarya anglipur brangtane/ aneng Kitha Manadhu duk kardi/ tan ana kaeksi/ nging sihing …

HARI (Pengakuan) KERIS

Selain diperingati sebagai Hari Guru, kemarin adalah hari pengakuan keris oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity, tepatnya pada 13 tahun lalu, yakni pada tanggal 25 November 2005. Pengajuan penetapan Hari Keris, barangkali masih suatu perjuangan panjang. Tapi di kesempatan ini, bolehlah kita haturkan salut kepada para pejuang pekerisan yang telah membawa karya adiluhung …

KEMBALI KE MASJID

Sebakda beriman kepada Allah hingga amat mengharap jumpa padaNya, beriman kepada hari akhir hingga semangat beramal shalih, menegakkan shalat agar tak berkeluh kesah lagi kikir hingga terjaga dari keji dan munkar, serta membayar zakat untuk menyucikan jiwa dan harta; maka para pemakmur Masjid adalah orang-orang pemberani, dan merekalah yang senantiasa dibimbingNya. Jazaakumullaahu khayran SalingSapa TV atas penggalan bincang tentang Masjid ini.