Tag: Hanan Attaki

  • GAUL

    Guruku Hanan Attaki, sementara kau dengan begitu luwes memeragakannya di bawah kuplukmu serta di atas papan, roda, maupun ombakmu; aku tertatih menjelmakan ciri mukmin yang satu ini pada diriku; المؤمن يأْلَف ويُؤْلَف، ولا خير فيمن لا يأْلَف ولا يُؤْلَف “Mukmin itu mudah akrab dan enak diakrabi. Dan tiada kebaikan pada orang yang tidak suka mengakrabi,…