MENGGENAPI ALAM

“Kauselimutkan malam, kunyalakan pelita.. Kauciptakan lempung, kubentuk piala.. Kautumbuhkan hutan, kutata taman bunga..” {Muhammmad Iqbal, Payam-i-Masyriq} “Tuhan menciptakan bumi”, begitu awal ungkapan bangga hati penduduk negeri kincir angin, “Tapi orang Belanda mencipta negaranya.” Kini dengan lebih dari 40% wilayahnya terletak di permukaan laut, Belanda di masa lalu adalah rawa-rawa payau yang dikeringkan di belakang tanggul yang menantang laut, lalu air …

TITIK TENGAH

Hati seorang mukmin, senantiasa dijaga di titik tengah. Adalah dia berbahagia ketika menyimak sabda Nabi dan firman Rabbnya: Imam Ahmad meriwayatkan dari Tsauban, Maula Rasulillah ﷺ, dia berkata bahwa kekasihnya ﷺ bersabda, “Tidaklah dunia dan apa yang terdapat di dalamnya lebih aku sukai jika dibandingkan dengan ayat ini: “Katakanlah: “Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian …

KURANG PIKNIK dan “AKU TAK TAHU”

Kurang piknik tak selalu tak baik. Seperti keagungan Imam Malik. Dibanding para Imam Ahlis Sunnah lainnya, barangkali beliaulah yang tersedikit melakukan rihlah ‘ilmiyah, mencukupkan diri dengan ilmu dan atsar dari guru-gurunya di Madinah. Tapi justru karena kurang piknik, nyaris tak pernah keluar dari Madinah sepanjang hidupnya selain untuk berhaji, beliaulah rujukan tepercaya sebagai Imam Daril Hijrah. Dikatakan bahwa ilmu para …

Duka Sang DIPA Sedalam Cintanya pada NEGARA

(dimuat dalam buku ‘DUKA SEDALAM CINTA’, Kumpulan Puisi Helvy Tiana Rosa) kau lahir disambut firasat kakek buyutmu yang pejuang duhai jabang, kau akan menghadiahkan kerusakan pada kuasa rambut-rambut pirang dua kali lipat dari sembilan tahunku berperang… maka nenek buyutmu, sang nusaibah dari bima merengkuhmu ke lengannya yang terampil merentang gandewa dia timang engkau dengan doa dia senandungkan untukmu ayat jihadnya …