MERDEKA

Shalihin-shalihat yang dimuliakan Allah, kita berada di hadapan patung Liberty, salah satu simbol kemerdekaan yang sangat terkenal di dunia. Nah, kemerdekaan di dalam dinul Islam sejak awal sudah diproklamasikan Nabi ﷺ dengan bagaimana kemudian risalah ini hendak membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, sesama makhluk, menuju penghambaan kepada Allah. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. …

TESLA (1)

“Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang terkemudian.” (QS Asy Syu’araa: 84) Selalu menakjubkan pribadi Ibrahim, ‘Alaihissalaam. Berapa orang yang kenal, yang sayang, dan yang mendoakan selama beliau hidup? Sedikit. Tapi hari ini, berapa ratus juta manusia yang di tiap tasyahudnya berkata, “Kamaa shallaita ‘alaa Sayyidina Ibrahim, wa ‘alaa Aali Ibrahim”? Tapi hari ini, berapa juta manusia yang …

UJIAN KEKUASAAN

Ujian keempat tentang kekuasaan. Kita melihat profil Dzulqarnain. Apa yang dilakukan dengan kekuasaan oleh Dzulqarnain? Pertama, dia mensyukurinya kepada Allah dengan melaksanakan kekuasaan itu sesuai yang diamanahkan Allah kepadanya. Yang selanjutnya, bagaimana dia memperbesar kebaikan dan mencegah kerusakan dan upaya untuk mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح. Yang namanya mencegah kemadharatan didahulukan daripada …

LIBERTY dan RESPONSIBILITY

“Kita telah memiliki patung Liberty di Pantai Timur Amerika, sudah seharusnya pula kita punya patung Responsibility di Pantai Baratnya.” -Victor E. Frankl- Apakah manusia berhak atas kebebasan? Seluruh dunia agaknya menyepakati hal ini. Tonggak perjuangan manusia untuk mendapatkan hak-hak dan kebebasan di hadapan pihak yang lebih kuat diterakan dalam sejarah seperti Magna Charta di Inggris, La Déclaration des droits de …