Tag: Tasbih

  • LAA ILAAHA ILLALLAAH

    Laa ilaaha illallaah.. Dengannya kan tersunyi mesra sendiriku.. Laa ilaaha illallaah.. Dengannya kan terampuni dosa-dosaku.. Laa ilaaha illallaah.. Dengannya akan kuhabiskan umurku.. Laa ilaaha illallaah.. Dengannya ku kan masuk dalam kuburku.. Laa ilaaha illallaah.. Dengannya akan kujumpai Rabbku..