Tag: Cerita

  • Les Amis de l’ABC

    Kawan-kawan ABC. Ini kisah klub pejuang muda menjelang revolusi yang gagal, 1830. Victor Hugo menceritakannya dalam Les Miserables. ABC, dalam bahasa Perancis dilafalkan ah-bay-say, tepat mirip dengan abaissé, artinya ‘yang direndahkan’. Ia gambaran rakyat, pelanduk di tengah gajah dalam Revolusi Perancis. Mereka terus berkorban dan terkorban. Kawan-kawan ABC yang penuh idealisme itu hendak berjuang mengangkat…

  • Bekerja, Maka Keajaiban

    Iman itu terkadang menggelisahkan. Atau setidaknya menghajatkan ketenangan yang mengguyuri hati dengan terkuaknya keajaiban. Mungkin itu yang dirasakan Ibrahim ketika dia meminta kepada Rabbnya untuk ditunjukkan bagaimana yang mati dihidupkan. Maka saat Rabbnya bertanya, “Belum yakinkah engkau akan kuasaKu?”, dia menjawab sepenuh hati, “Aku yakin. Hanya saja agar hati ini menjadi tenteram.” Tetapi keajaiban itu…