Tag: Salaf

  • Pesona ADAB dan ILMU

    Saya selalu ingat adegan dalam serial lawas itu. Imam Daril Hijrah yang agung, Malik ibn Anas, dengan jubah birunya yang indah dan ‘imamah putihnya yang megah duduk dalam sikap sempurna membacakan hadits-hadits Rasulillah ﷺ. Para murid duduk menunduk, mencatat dengan khidmat, dan memerinci penjelasan Sang Guru dengan cermat. Di tengah majelis, seorang pemuda tampan bercambang…

  • DI MANAKAH KITA?

    Jika buku-buku yang kita baca menjadikan kita merasa lebih tahu daripada sesama.. Jika kajian-kajian yang kita hadiri membuat kita merasa telah pasti berada di jalan yang diridhai.. Jika dengan berada di jama’ah A, mengutip Syaikh B, dan menjadi murid Ustadz C menguarkan dalam dada kalimat, “Aku lebih baik daripada dia..” Jika ‘ilmu & ‘amal yang…