Tag: Peran

  • Semesta DA’WAH

    Bagi siapapun kita, seperti apapun keadaannya; selalu ada tempat dalam dakwah ini. Tak boleh ada yang dikecilkan perannya; sebab bahkan debu dapat menjadi pengganti air tuk bersuci dan kelak di akhirat akan bersaksi atas ke mana melangkahnya kaki yang ia tempeli. Betapa luasnya kerja dakwah ini sehingga kami-kami yang bertugas menyampaikan ilmu di mimbar dan…