Tag: Palu

  • Di dalam CINTA, antara AKU dan KALIAN

    بيني وبينكم في المحبة نسبة مستورة في سر هذا العالم نحن الذون تحاببت أرواحنا من قبل خلق الله طينة آدم . Di dalam cinta, antara aku dan kalian ada tautan… . Tersimpan di dalam tabir rahasianya alam… . Kita adalah insan yang ruh-ruhnya telah saling dicintakan… . Jauh sebelum Allah mencipta lempungnya Adam… . (Hadhratusy…