KAMBING dan DOMBA

“Hikmah di balik penggembalaan kambing sebelum masa kenabian tiba adalah agar mereka terbiasa memimpin, mengatur, mencukupi, menyayangi, mengayomi, dan melindungi yang kecakapan ini sangat diperlukan kelak untuk menangani persoalan ummat manusia.” (Ibn Hajar Al ‘Asqalani, Fathul Bari 1/144) Tempo hari ketika Nawwaf Muharrik Fillah dan Jaisyan Mabruri Fillah tertawa-tawa menyaksikan domba-domba lucu ini; saya teringat bahwa para Nabi selalu diutus …

PERHATIAN

Selalu ada waktu yang harus terluang untuk keluarga, yang tentang mereka Allah akan mempertanyakan kepemimpinan dan bimbingan kita. Waktu yang bermutu mensyaratkan jumlah tertentu yang harus disediakan demi menyusun rasa-rasa surga di dalam rumah dan keluarga. Betapa penting ini menjadi catatan, sebab telah tertulis amanah berat di dalam firmanNya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka!” (QS At-Tahriim [66]: 6) …