UJIAN KEKUASAAN

Ujian keempat tentang kekuasaan. Kita melihat profil Dzulqarnain. Apa yang dilakukan dengan kekuasaan oleh Dzulqarnain?

Pertama, dia mensyukurinya kepada Allah dengan melaksanakan kekuasaan itu sesuai yang diamanahkan Allah kepadanya. Yang selanjutnya, bagaimana dia memperbesar kebaikan dan mencegah kerusakan dan upaya untuk mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Yang namanya mencegah kemadharatan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Dan sesudahnya kekuasaan itu harus dimanfaatkan untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa manusia, untuk menjaga kelangsungan hidup dengan keturunan manusia, untuk menjaga akal manusia, dan menjaga harta manusia.

Semuanya itu sebagai sebuah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Subscribe dan simak kajian-kajian @proumedia lainnya di YouTube/proyouchannel.

? @salimafillah
? @mfarisap
? @fullheart.corp
? @mncrgkn.skl

#syiarkan #gagasandancitacita #proyouchannel #1minutebooster#safkekaltara

https://www.facebook.com/salim.a.fillah/videos/173515016931327/


Posted

in

, ,

by