Jangan Berduka, ALLAH Bersama KITA

“..Ingatlah ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada sahabatnya: ‘Jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama kita..” {QS At Taubah [9]: 40} “Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; memihak dan membela, menjamin dan menjaga; meridhai dan mengaruniakan pahala. “Jangan berduka, sungguh Allah bersama kita”; dalam perjalanan yang panjang titiannya, sedikit pendukungnya, dan banyak tantangannya. “Jangan berduka, sungguh Allah bersama …