Les Amis de l’ABC

Kawan-kawan ABC. Ini kisah klub pejuang muda menjelang revolusi yang gagal, 1830. Victor Hugo menceritakannya dalam Les Miserables. ABC, dalam bahasa Perancis dilafalkan ah-bay-say, tepat mirip dengan abaissé, artinya ‘yang direndahkan’. Ia gambaran rakyat, pelanduk di tengah gajah dalam Revolusi Perancis. Mereka terus berkorban dan terkorban. Kawan-kawan ABC yang penuh idealisme itu hendak berjuang mengangkat harkat abaissé. Di kelompok ini …

FullHeart: SEPENUH HATI BERFESYEN SYAR’I

“Mengapa kau tak menulis kitab tentang Zuhud, seperti ‘ulama lain?”, tanya seseorang pada Muhammad ibn Hasan Asy Syaibani, murid Abu Hanifah sekaligus guru Imam Asy Syafi’i itu. “Sudah. Aku sudah menulis kitab tentang jual beli”, jawab beliau. Perniagaan adalah cara ‘alim seperti beliau dan gurunya menjaga diri dari pemanjaan para penguasa dan pengharapan pada sesama. Maka meski jauh dari maqam …

SULTAN yang #MNCRGKNSKL

Sebenarnya, hanya 5 tahun terakhir masa pemerintahannya dia menyandang gelar Sultan. Ketika naik takhta pada tahun 1613 dia memakai sebutan kakeknya, ‘Panembahan’, dan setelah merengkuh Madura pada 1624 dia memilih gelar ‘Susuhunan’. Bayangkan seorang yang sibuk mengonsolidasi kekuasaannya hingga Priangan, Surabaya, Madura, Blambangan, dan daulatnya merambah Banjar, Sukadana, Palembang, serta Jambi; tapi sempat menyusunkan tata bicara dengan 3 tingkatan, mengenalkan …

JUMAT KITA

Kita mandi, berharum wewangi, berhias rapi, celaki mata dan siwaki gigi; lalu mohon pada Allah agar hiaskan akhlak mulia dalam diri. Kita berdandan, kenakan pakaian terbersih, kopiah terindah, dan surban yang ranggi; lalu mohon pada-Nya ampunan dan ditutupnya aib diri. Kita jalan tebarkan senyum, ulukkan salam, jabatkan tangan, pelukkan bahu; lalu mohon pada Allah agar ukhuwah tautkan hati. Kita juangkan …