Category: Keris

  • JUMAT ILMU

    A ياطالب العلم باشـر الورعا وجانب الـنوم واترك الشبعا Selami kehati-hatian suci duhai penuntut ilmu; jauhi nyenyak dan tinggalkan kenyangmu. ‏وداوم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس قام وارتفعا Langgengkan belajarmu dan jangan beranjak. Dengan dikaji, ilmu tegak, kian menanjak. {Imam Az Zarnujy, Ta’limul Muta’allim} __________ Dikendhiti dengan kendhit besar pada warangka gayamannya, dikendhiti…

  • HARI (Pengakuan) KERIS

    Selain diperingati sebagai Hari Guru, kemarin adalah hari pengakuan keris oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity, tepatnya pada 13 tahun lalu, yakni pada tanggal 25 November 2005. Pengajuan penetapan Hari Keris, barangkali masih suatu perjuangan panjang. Tapi di kesempatan ini, bolehlah kita haturkan salut kepada para pejuang pekerisan…

  • TELAS LARAS di CINTA PERTAMA

    “Kauselimutkan malam, kunyalakan pelita.. Kauciptakan lempung, kubentuk piala.. Kautumbuhkan hutan, kutata taman bunga..” (Muhammmad Iqbal, Payam-i-Masyriq) Konon, konsep estetika Mataraman diasaskan sebagai penghargaan terhadap alam, perjuangan, dan seni kriya manusia. Seperti dikatakan Iqbal dalam ‘Setanggi Timur’-nya di atas, inilah lambang keberserahan diri sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Maka kita dapati, trah Ki Ageng…