JAWABAN FIQIH

Para ‘ulama sejati bukan hanya bertugas menjaga khazanah ilmu. Mereka harus memberi penyelesaian atas persoalan masyarakat, yang kadang justru karena sederhananya; memerlukan kedalaman pemahaman untuk menjawabnya. “Suatu kali”, demikian dihikayatkan Imam Tajuddin As Subki dalam Thabaqatusy Syafi’iyyah Al Kubra, “Seorang perempuan mendatangi majlis ilmu yang dihadiri oleh para Imam ahli hadits. Di antara mereka terdapatlah Imam Yahya ibn Ma’in, Imam …

MENGEMUDI HATI

Nak, inilah tugas kehambaan kita; mengemudi hati menuju Allah. Alangkah berat & peliknya; sebab ia qalb; berbolak-balik. Maka dalam doa teragung yang tercantum di Ummul Kitab & terucap di tiap raka’at; kita memohon jalan yang lurus bagi hati ini tuk menuju Allah; meski di dunia ia sering berkelok, curam, terjal, menikung, & bergelombang. Sebab ia adalah “Shirathalladzina an’amta ‘alaihim”; jalan …

TAUTAN

بيني وبينكم في المحبة نسبة مستورة في سر هذا العالم نحن الذون تحاببت أرواحنا من قبل خلق الله طينة آدم dalam cinta antara aku dan kalian ada tautan.. tersimpan dalam tabir rahasia semesta alam.. kita adalah insan yang ruh-ruhnya telah saling dicintakan.. sebelum Allah mencipta lempungnya Adam.. (Hadhratusy Syaikh Hasyim Asy’ari) Di Melbourne, sebuah kemasan air minum mengingatkan kita bahwa …

DIKIRA KAYA dan CINTA RUPIAH

Di antara berinfaq yang Allah wasiatkan kepada kita, adalah menafkahkan harta kepada orang yang justru tak menampakkan kebutuhannya kepada kita, sebab mereka adalah orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya. “Untuk orang-orang fakir yang terikat oleh perjuangan di jalan Allah; mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak mengerti menyangka bahwa mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta…” (QS …